Werkwijze

Persoonlijke aanpak:

Mijn aanpak gaat altijd uit van wederzijds vertrouwen en wederzijdse deskundigheid.

Continue werken aan een veilig klimaat met respect voor de grenzen van de ander, maar deze wel in dialoog aftasten en verkennen.

Zonder grenzen , kunnen mensen hun persoonlijkheid niet waarnemen en hun eigen persoonlijkheid niet ontwikkelen. Het woord ‘persoon’ is afgeleid van ‘Persona’ ( masker!) en een masker is iets wat je bescherming biedt en voor je houdt. Door het masker heen leg je contact met de ander.

Evenwicht tussen grenzen en grensoverschrijding

In mijn ontmoeting met mensen zoek ik het evenwicht tussen grenzen en grensoverschrijding, tussen bescherming en jezelf openen, tussen afsluiten en toelaten.

De ontmoeting vindt altijd plaats aan de grens.

Veel mensen raken uitgeput en opgebrand. Vaak hebben deze overspannen mensen niet op hun grenzen gelet.

Maar er zijn evengoed mensen voor wie het tegenovergestelde geldt: Doordat ze voortdurend begrenzen ontdekken ze hun kracht niet en groeien ze nooit boven hun grenzen uit en blijven in hun zelf aangemeten te krappe maatpakje. Dat is eveneens een gemiste kans omdat ze ruimte van nieuw leven en nieuwe energie niet durven toe te laten.

In de kennismaking ( gemiddelde duur 2 uur)  tast ik samen met de coachee /klant af of ik de juiste partij ben voor deze klant. Voorafgaande ontvangt de klant een doelstellingen format om zich voor te bereiden op dit gesprek zodat we snel de diepte in kunnen.  Daarbij is van belang vast te stellen:

 • Welke vraagstukken spelen er.
 • Is er bereidheid en vertrouwen er samen voor te gaan.
 • Welke aanpak en stijl is gewenst.
 • Hoe ervaar ik de inzet, commitment en openheid van de coachee t.a.v. zijn hulpvraag.
 • Welke verwachtingen zijn er bij mijn klant/ coachee (en management / HR).
 • Welke verwachtingen heb ik.
 • Zijn er aanvullende diagnostische instrumenten noodzakelijk.
 • Voel ik me thuis in de aangereikte thema’s en weet ik dat ik de passende professional ben voor deze klant.
 • Is er chemie tussen mij en de coachee/klant. Werkt mijn stijl, persoonlijkheid bij deze klant. Is er veiligheid en vertrouwen om vruchtbaar te kunnen werken.

Binnen 5 werkdagen ontvangt de klant een concept opdrachtbevestiging. Hierin staat:

 • Korte doelbeschrijving/ probleemstelling welke in een uitgebreidere intakefase wordt uitgewerkt in een startdocument
 • Aantal sessies en gemiddelde duur van de sessies
 • Evt inzet noodzakelijke aanvullende diagnostiek
 • Rechten coachee om gebruik te maken van beschikbare content / verdiepingsmateriaal  dat ik aanbied. (o.a. ACT-Guide)
 • Vertrouwelijkheid / geheimhoudingsplicht
 • Investeringsvoorwaarden / evt aanvullende kosten. Annuleringsvoorwaarden, evt reiskosten

In het eerste vervolggesprek worden de doelstellingen verder verdiept/ verfijnt. Hieruit volgt:

 • Planning inzet diagnostiek indien van toepassing.
 • Start onderzoek en coaching en planning inzet ondersteunende opdrachten/oefeningen/materialen.
 • Na dit gesprek leg ik het traject vast in een bondig startdocument voor de coachee.
 • Nadat de coachee dit startdocument heeft vrijgegeven / voor akkoord heeft gegeven (privacy richtlijnen)  wordt dit document in een kort 3-gesprek besproken tussen coachee, opdrachtgever en mij als coach. Dit om synergie te bereiken tussen interne coaching/aansturing en externe coaching.
 • Ik werk met behulp van gevalideerde methodieken en aanpak; wetenschappelijk en in de praktijk bewezen effectief.
 • Een aanpak die optimaal gebruik maakt van de ( verborgen) drijfveren en motieven van de coachee en stimuleert tot zelfsturing en zelfredzaamheid.
 • Focus op oplossingen in plaats van problematiek zonder problemen te ontkennen of onderdrukken.
 • Een gestructureerde aanpak zonder keurslijf.
 • Een aanpak die direct in beweging zet.
 • Zorgt voor energie, vitaliteit en persoonlijke effectiviteit
 • In lijn met  de afspraak in het contract t.a.v evaluaties vindt er een eindevaluatie plaats. Indien coachee, coach of opdrachtgever eerder aanleiding ziet kan er een tussenevaluatie worden afgesproken.
 • Circa 6 maanden na afronding vindt er een ‘opfris sessie’ plaats om terug te kijken op de gerealiseerde doelen en blijvende psychologische flexibiliteit aan te moedigen en te bevorderen.

Qompaz Coaching & Advies

Persoonlijke aanpak

Gevalideerde methodieken

Concrete doelen en resultaten

Wij werkten onder andere voor: