Privacy

We gaan zorgvuldig en zo gewetensvol mogelijk om met uw persoonlijke gegevens. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Vastleggen en verwerking van gegevens
Wij bewaren uitsluitend persoonsgegevens waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om wijziging of verwijdering van gegevens via deze pagina.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Het IP-adres van uw computer kan worden geregistreerd. Het kan worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag. Deze gegevens zijn niet terug te herleiden naar een persoon. Ze worden bovendien door ons niet aan derden verstrekt, tenzij we daar juridisch toe worden verplicht.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links met onze website zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze sites te lezen.

Wijzigingen privacy verklaring
Het internet verkeert in constante staat van verandering. Wij behouden ons daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Laatst gewijzigd: november 2015