Methodiek

Vanuit een persoonlijk aanpak in mijn coaching val ik terug op de wetenschappelijke inzichten en routebeschrijving van de Zelfkennis methode (ZKM) van Prof Dr. Hubert Hermans (Radboud Universiteit) in combinatie met de ACT (Acceptance Commitment Therapy) van Prof. Steven C. Hayes (University of Nevada).

Vanuit deze basis sluit ik aan bij ieders unieke levensverhaal wat dan ook leidt tot steeds weer een unieke route waarin de coachee kan werken aan zijn/haar leerdoelen.

ZKM®

De ZelfKennismethode is een krachtig evidance-based  coachingsprogramma dat zorgt voor persoonlijke ontwikkeling. Het leert je bewuster in het leven te staan, voldoening uit je werk te halen, je grenzen te herkennen en te bewaken. Het helpt op een systematische manier eigen verantwoordelijkheid te nemen binnen loopbaan en op je levenspad. Je krijgt haarscherp zicht op een mix van jouw gevoelens en hoe deze zich verhouden naar hoe het leven zich nu aandient in werk en privéleven. Dit is de basis om te komen tot effectieve en duurzame keuzes passend bij jouw drijfveren. Hierna valt de progressie die je hebt geboekt ook vast te stellen wat op zich weer een bron is van extra motivatie. Sinds 2007 ben ik geregistreerd ZKM-consultant en lid van de ZKM (beroeps-)Vereniging. Ook maak ik gebruik van een onafhankelijk uitgevoerd evaluatiesysteem voor klanten, en een professioneel effectiviteitsonderzoek.

Benieuwd naar ervaringen >

ACT

Met behulp van de Acceptance and Commitment Therapy help ik de klant om zijn problemen niet te ontkennen maar eerlijk onder ogen te zien. Door ontkenning los je problemen niet op. ACT leert gedachten en belemmerende overtuigingen te onderzoeken. Vaak zijn het niet feiten die angst of machteloosheid of boosheid oproepen maar gedachten. We oefenen met nieuwe ervaringen en het leven meer onbevangen aan te gaan. We zoeken enerzijds naar meer ontspanning in het moment en koppelen dat aan vaststellen wat jouw belangrijkste waarden en drijfveren zijn en hoe je doelen die daar bij passen geïnspireerd en met toewijding kunt realiseren. Hierbij maken al mijn klanten tevens kosteloos gebruik maken van de ACT-Guide waarin ik hen stimuleer met toezenden van content op maat vanuit de verdiepte inzichten in de individuele coachingsessies.

Benieuwd naar ervaringen >

Discover

Discover  is het hoogwaardige testinstrumentarium op de terreinen Gedrag/Drijfveren/Talenten vanuit het gedachtengoed van Dr Hartmann. Hiermee ondersteun ik klanten waarbij er een scherper zicht nodig is op een gewenste effectieve gedragsstijl (HOE je de dingen doet),  de drijfveren (WAAROM je de dingen doet) en de talenten (WAT jouw unieke talenten zijn).

Benieuwd naar ervaringen >

Qompaz Coaching & Advies

Persoonlijke aanpak

Gevalideerde methodieken

Concrete doelen en resultaten

Wij werkten onder andere voor: