Ervaringen

Afgelopen decennia heb ik honderden mensen mogen coachen en mogen helpen richting te vinden. Hieronder vind je enkele reacties van personen met wie ik heb mogen werken.

Levensloopcoaching

Ben Schimmel is prettig in de omgang. Hij heeft een groot inlevingsvermogen, je merkt dat hij echt betrokken is en al snel tot de kern van de zaak komt. Hij weet als loopbaancoach mensen aan te stimuleren, te begeleiden en te steunen om de noodzakelijke stappen te maken in hun werk en leven.

Arno DijkhofAdviseur Arbo & Vitaliteit

Managementcoaching

Op een moment beschikte ik over een Trimetrix uitkomst. De inhoud van dat onderzoek sprak me erg aan, maar wat doe je er mee. Ik stootte op Ben Schimmel en hij heeft me op een heel inzichtgevende en spiegelende manier gestimuleerd met de uitkomsten van dat onderzoek aan de slag te gaan. Daar heb ik veel van mogen leren en Ben toonde zich een prima coach: luisterend, doorvragend, spiegelend en stimulerend met veel gevoel voor wat je er zelf mee kunt doen, ik heb veel van zijn coaching geleerd.

Leo BezemerProgrammamanager Bereikbaarheid Noord-Veluwe en interim-manager VNG Gelderland

Talentontwikkeling

Ben heeft mij en collega’s professioneel geholpen door de inzet van Reflector Zelf Onderzoek en TriMetrix. Persoonlijk heeft de begeleiding van Ben mij inzicht gegeven in de kansen die er liggen om mezelf te ontwikkelen. Recent weer bijgepraat en ik kom altijd geïnspireerd bij Qompaz vandaan!

Rene GortManager a.i. bij Woonzorg Flevoland

Ben Schimmel kende ik van een inzicht gevend traject als een prettige en integere gesprekspartner. Na het afronden van een intensieve studieperiode was het voor mij logisch om opnieuw met Ben in gesprek te gaan over de invulling van het tweede deel van mijn werkzame leven. Met behulp van passende vragenlijsten en een paar persoonlijke gesprekken heb ik een scherper beeld gekregen van mijn eigen wensen, van potentiële belemmeringen en vooral ook van nieuwe kansen voor de komende jaren.

Hans VogelzangDocent en auctor in het voortgezet onderwijs

UWV trajecten

Ik verwijs graag klanten naar Ben door zodat zij geholpen worden in hun proces van rouw, acceptatie tot perspectief. Ben beschikt hiervoor over verschillende methodieken die hij kan toepassen maar daarnaast is hij een integere, betrouwbare coach die op gepaste momenten ook humor kan toevoegen’.

Chantal WinklerArbeidsdeskundige UWV WERKbedrijf regio Zwolle